Het nieuwe jaar is gestart en iedereen heeft weer de doelen voor 2020 opgemaakt.
Voor vele organisatie zijn de plannen ambitieus maar zorgen diverse omstandigheden voor mogelijke problemen in de uitvoering.

Hoe zorg je er nu als team voor dat niet alleen de normale werkzaamheden goed worden opgepakt, maar dat je ook die uitdagende projecten tot een goed einde kan brengen? En hoe doe je dat wanneer iedereen aan het thuiswerken is en de afstemming net wat moeizamer gaat?  Aan de hand van de valkuilen maken we inzichtelijk hoe jij dit jaar toch succesvol tot resultaten komt!

Te vaak willen we alles in 1 project proppen.  Hierdoor wordt het al snel een hele onoverzichtelijke brei aan initiatieven en werkgroepen, maar zonder enig resultaat.  Door het project klein te houden blijft het niet alleen wendbaar, maar wordt er ook sneller resultaat geboekt.  En die resultaten zijn weer verbeteringen die je meteen kan oppakken.  En natuurlijk zijn sommige projecten heel groots, maar dat wil niet zeggen dat je het niet kan opknippen in deelprojecten met hun eigen individuele resultaten en successen.

Zorg ervoor dat je voldoende tijd neemt om het project tot uitvoering te brengen.  Door te snel resultaat te willen tonen leg je niet alleen druk bij de projectleden maar ook bij de andere werknemers.  Door wat extra ruimte in de planning te laten zorg je voor de nodige ademruimte.  Deze ruimte biedt ook de mogelijkheid om tussentijds bij te sturen. Vergeet niet dat om de nodige risico’s te benoemen die van invloed kunnen zijn op de planning.

Zonder duidelijke afspraken kom je vanzelf snel in de waan van dag.  Het opstellen van een projectplan (liefst beknopt en bondig) benoem je zaken zoals opdrachtformulering, benodigde teamleden, tijd/kosten, op te leveren werkzaamheden, etc…
Maar duidelijke afspraken zijn niet genoeg.  Zonder (bij) sturing kan het project alsnog mislukken.

Met alleen een idee kan je niet beginnen.  De start van een project is van cruciaal belang. Door tijd te steken in de voorbereiding van het project, het opmaken van een plan van aanpak en afstemming met de nodige stakeholders zorg je dat je goed uit de startblokken gaat schieten.  Daphne Schippers stapt ook niet zonder voorbereiding in haar startblokken.

De veranderingen die je met het project gaat realiseren zorgen er vast voor dat sommige medewerkers op een andere manier gaan werken.
Door deze medewerkers (of een afvaardiging van) te betrekken bij je project krijg je niet alleen de beste input, maar zorg je ook voor het nodige draagvlak van veranderingen.